WENSEN WIJ ELKAAR EEN ZEER VOORSPOEDIG 2020?

WENSEN WIJ ELKAAR EEN ZEER VOORSPOEDIG 2020?

Natuurlijk! Als stichting wensen wij de sponsors en onze lezers toe: Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid (tot op hoge leeftijd).Harmonie in het gezin.Warme en stabiele vriendschappen.Een goede baan/inkomstenbron.Een open hart en ogen voor en betrokkenheid...

Het dagelijkse brood

God knows how many days this girl has not eaten!!! In deze snel veranderende wereld is het goed om regelmatig stil te staan bij fundamentele zaken en te luisteren naar de wijze lessen van anderen. Een inspirerend voorbeeld daarvan is Moeder Teresa[i] met haar...

Bezoek aan de projecten van Hulp voor Helpers

Bezoek aan de projecten van Hulp voor Helpers (Bijdrage van: Norman van Es) Op 12 en 13 Oktober 2017 organiseert het Christelijk Platform Oost-Europa een internationale conferentie in Cluj. Het thema van deze conferentie is: ‘Ownership of development in Eastern...

Conferentie in Roemenië

Als stichting zijn wij, samen met ruim 30 organisaties uit Oost en West-Europese landen, aanwezig op de conferentie in Roemenië. Het thema van de conferentie is: “Ownership of Development in Eastern Europe”. Wij mogen daar een workshop verzorgen, met als werktitel:...

Het jaarverslag 2016 en de cijfers

Lieve sponsors, Wij zijn dankbaar voor de zegen die wij in 2016 mochten ervaren. De zegen van Hem, die hemel een aarde geschapen heeft en ons aan elkaar heeft gegeven! Iedere dag danken wij voor deze zegeningen en zien uit naar wat er verder gaat gebeuren. Samen met...

Platform Oost Europa

De stiching heeft zich aangesloten bij het Cristelijk Platfom Oost Europa. Doel: de kennis en ervaring rondom en vanuit de Roemeense projecten dlen met andere organisaties en waar mogelijk samenwerken.