Lieve sponsors,

Wij zijn dankbaar voor de zegen die wij in 2016 mochten ervaren. De zegen van Hem, die hemel een aarde geschapen heeft en ons aan elkaar heeft gegeven! Iedere dag danken wij voor deze zegeningen en zien uit naar wat er verder gaat gebeuren. Samen met jullie.

Het was hartverwarmend; al jullie bemoedigingen en steun; jullie concrete acties en reacties op onze oproepen! (Re)acties in de vorm van: de financiële steun, sponsoring door gratis dienstverlening en transport, giften zoals kleding, speelgoed, meubels, muziekinstrumenten, enz. Enkele zaken hebben wij met jullie goedkeuren verkocht en de opbrengst daarvan is besteed aan de projecten.

Namens de gesponsorden: DANK, DANK, DANK! Jullie bijdragen waren zeer welkome druppels op gloeiende platen.

En verder ….. Door privé omstandigheden is in de 1e helft van 2017 niet voldoende aandacht aan het werk voor de stichting besteed. Aandacht voor het behartigen van de belangen van de gesponsorde en ook niet aan het vinden van 1) de gewenste uitbreiding van het bestuur en 2) vrijwilligers.

Wij wensen jullie veel plezier bij het lezen van het Jaarverslag (te vinden onder Sponsors / ANBI Informatie) en bij het zoeken naar de eigen inbreng en het vinden van de stand van zaken.

Gods rijke zegen toegebeden en

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Hulp voor Helpers