Wat is ons doel?

Wat is Hulp voor Helpers ?

Het doel van Stichting Hulp voor Helpers is het in de meest brede zin van het woord ondersteunen van werkers en organisaties overal in de wereld. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij een project of werk. Naast financiële ondersteuning is gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.

De activiteiten en projecten zijn gericht op het algemeen belang.
Daarbij staat voor ogen het, waar maar enigszins mogelijk, het bestrijden van armoede en bevorderen van gerechtigheid.

De lopende projecten:

 • Ondersteunen (bij)scholingsprojecten.
  • Schoolproject Roemenië Braşov (gestart in 1998). Gericht op toegang krijgen tot het middelbare onderwijs. Project wordt uitgevoerd door een Roemeens echtpaar.
  • De “minsten” en een erfenis van het Ceauşescu tijdperk (2015). Bijscholing kinderen van moeders met een kindertehuis verleden. De hulp wordt geboden door een geaccrediteerde psychologe.
 • Projecten gericht op armoede bestrijding en nastreven gerechtigheid
  • Ondersteuning  diverse families. Huisvesting, medisch, schenkingen in geld en goederen.
  • Molukken. Support kindertehuis
  • Keep them warm. Bijdragen stookkosten
 • Ondersteuning familie waarvan AL de jongens lleiden aan spierdystrofie
 • Sponsoring kinderen
 • Medisch noodfonds

Enkele ad hoc support/doelen:

 • Reparaties, schadesituaties
 • Schuldsanering
 • Inzameling van en transport hulpgoederen Roemenië
 • Financiering van het krijgen van werk in een nagenoeg kansloze situatie.
 • Steun aan en/of samenwerking met ander stichtingen/hulporganisaties

Voor vragen: info@hulpvoorhelpers.nl