Natuurlijk!

Als stichting wensen wij de sponsors en onze lezers toe:

 • Een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid (tot op hoge leeftijd).
 • Harmonie in het gezin.
 • Warme en stabiele vriendschappen.
 • Een goede baan/inkomstenbron.
 • Een open hart en ogen voor en betrokkenheid bij wat er rondom ons gebeurd.
 • Vrede in het eigen hart.
 • En natuurlijk Gods rijke zegen voor al de dagen die voor jullie liggen.

Wij wensen gerechtigheid voor:

 • Kinderen. Een opsomming van hun rechten:
 • De kinderen waar het niet zo goed mee gaat.
 • De kinderen in het circuit van Jeugdzorg.
 • De politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel, hulpverleners.
 • De boeren.
 • Vluchtelingen en ontheemden.
 • De armen en behoeftigen

Wij wensen wijsheid voor:

 • Politici en bestuurders.
 • Onderwijspersoneel.
 • Ouders en opvoeders.
 • De medewerkers van Jeugdzorg en de beleidsmakers daarvan.
 • De gerechtelijke macht.
 • Artsen en verplegend personeel.

Wat zijn onze wensen?

 • Uw/jullie betrokkenheid bij de toekomst van kinderen.
 • Open oren en harten voor onze boodschap Investeren in kinderen.
 • Eenheid en neuzen dezelfde kant op bij de vele hulporganisaties.
 • Dat de gebedsdag voor kinderen (18 oktober) een gedegen fundament krijgt en veel bekendheid en betrokkenheid van organisaties.
 • En een teken van leven van onze lezers!

Misschien denkt een ieder wel dat de anderen reageren op onze oproepen.

Maar de oogst is helaas zeer schaars.

Wordt dat in 2020 anders?

Enkele concrete (urgente) wensen:

 • Voor de vele Roemeense en Roma slachtoffers van het regime van Nicolae (en Elena) Ceaușescu.
 • Het schoolproject en het project de Droom van Deborah.
 • Het samenbrengen van gelijkgestemden en uitbouwen van initiatieven in Nederland (regio Zuid-Holland).
 • Vrijwilligers voor nieuwe (eigen inbreng) projecten, tekstschrijven.
 • Een klein team om (trust)fondsen en bedrijven te benaderen voor sponsoring. Dat is al aardig gelukt, maar het ontbreekt aan tijd om dit frequenter te doen.
 • Een extra bestuurslid!

Wij zien, samen met de kinderen uit naar wat er verder gaat gebeuren