De arts! Hier samen met haar trotse ouders (Ligia en Paul – Schoolproject).

Van haar hebben wij het volgende bericht (vertaald vanuit het Duits) ontvangen.
(N.B. Op haar verzoek willen wij familie DvdB speciaal bedanken.
Deze sponsor heeft een lange adem gehad en nagenoeg al de jaren
bijgedragen aan haar levensonderhoud en woonlasten.)

Hallo Norman,Allereerst wil ik je hartelijk bedanken dat je aan mij hebt gedacht!Het betekent veel voor mij dat je al die jaren een vriend van mijn familie bent gebleven!Mijn excuses voor het zeer late bericht. De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met de eindexamens en het medisch staatsexamen. Ik zou kunnen zeggen dat ik sinds september vrijwel geen contact meer heb met de buitenwereld of online.Ik studeerde dag in dag uit op mijn kamer en ging alleen op zondag het huis uit om naar de kerk te gaan. Het was vooral een psychologische inspanning, maar God gaf me veel geduld en uiteindelijk was het de moeite waard, want nu kan ik eindelijk zeggen dat ik een dokter ben.Het laatste jaar op de universiteit was veruit het drukste en moeilijkste jaar, vol uitdagingen, successen, maar ook enkele teleurstellingen. Ik ben dankbaar voor dit alles, want God is bij mij geweest!Het grote examen waar alle afgestudeerde geneeskundestudenten in het land zich al maanden op voorbereiden, vond twee weken geleden plaats. Het was een moeilijk examen dat vier uur duurde, met een bibliografie van ruim 950 pagina’s die bijna woord voor woord uit het hoofd moesten worden geleerd.De druk van dit examen was erg hoog, aangezien geen enkele afgestudeerde in Roemenië zijn beroep als arts kan uitoefenen zonder daarvoor te slagen. Ik ben dankbaar dat God mij niet alleen heeft geholpen het examen te halen, maar ook dat ik een score heb behaald waarmee ik in het bovenste kwartiel sta. Dit heeft mij geholpen bij het kiezen van het medisch specialisme waarin ik de komende 5 jaar een opleiding wilde volgen.Dus vanaf 3 januari ga ik werken als assistent-arts in de pathologie hier in Brasov. Jij en de mensen die mij hebben geholpen zijn in mijn gebeden en gedachten en ik zal nooit vergeten hoeveel goeds julliw hebben gedaan voor onze familieen voor veel andere families in Roemenië. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je gezond bent!Ik wens u een rustige, vredige kerstperiode en bid dat God jullie allen rijkelijk zegent en jullie inspanningen beloont!Hartelijke groeten,Deborah

 

“De droom van Martin Luther King heeft onze samenleving veranderd en heeft nog steeds een grote invloed op ons dagelijks leven.

Ik bid en hoop dat de droom van Deborah ook veel vruchten zal afwerpen en vele levens en situaties mede zal doen veranderen.

Zij volgt het voorbeeld van haar vader. Hij begon in 1998 met het realiseren van zijn droom en heeft nu via zijn schoolproject ruim 550 jonge mensen zeer succesvol op weg geholpen in de Roemeense maatschappij. 

Ik ken Deborah vanaf haar geboorte (1998) persoonlijk. Zij is hoogbegaafd en zeer gemotiveerd en toegewijd om haar doelen te halen”.

 

     Alphen aan den Rijn, 15 januari 2019, Norman van Es)

Deborahs droom

Deborahs droom begon vele jaren geleden toen ze haar gevoeligheid en bewogenheid ontdekte voor mensen die lijden.

Haar vader Paul is, samen met zijn vrouw Ligia, voor diverse internationale stichtingen werkzaam als pro deo contactpersoon voor diverse kindersponsorplan programma’s.

Vanaf de tijd dat Deborah nog een baby was, ging zij vaak met haar vader mee bij zijn maandelijkse bezoeken om het sponsorgeld af te geven bij de vele zeer arme en kinderrijke gezinnen. Zo leerde zij de mensen ook persoonlijk kennen en naarmate zij ouder werd drong ook de realiteit van hun levensomstandigheden en problemen tot haar door. Maar zij zag ook dat in veel situaties de gezondheidsproblemen niet konden worden opgelost, meestal door gebrek aan geld, waardoor men de medische kosten niet kon voldoen. Corruptie speelt daarbij (nog steeds) een grote rol. Ook zag zij veel leed als gevolg van handicap situaties; situaties die vragen om veel geduld, begrip maar ook om de juiste behandelingen.

Zij is ook regelmatig geconfronteerd met het overlijden van jonge en oudere mensen, ten gevolge van verschillenden oorzaken; veelal door gezondheidsproblemen maar ook ten gevolge van ongevallen. Zij heeft gezien hoe haar ouders steeds hun uiterste best deden om, soms met minimale middelen, hulp te bieden. Geen moeite was hen te veel. Hun bereidheid en beschikbaarheid om anderen te helpen zijn voor Deborah een voorbeeld in haar leven.

Al vanaf jonge leeftijd werd zij hierdoor geraakt en kreeg zij zicht op vele moeilijke situaties. Ze begon te dromen op een dag zelf dokter te zijn; beschikbaar voor anderen: de zieken en gehandicapten. Om hen met grote toewijding te helpen bij hun medische problemen en behoeften.

Haar ouders zijn ook betrokken bij hulpverlening, zending en intensieve huiswerkbegeleiding. Die activiteiten vormen mede een belangrijk deel van Deborahs vorming als kind en geven haar zicht op en ervaring met de geestelijke en praktische aspecten van het levenEen goed hoofdstuk in haar schoolontwikkeling was de Training School[1] (de visie van haar ouders, gestart in 1998 samen met enkelen sponsors en sinds enkele jaren samen met Hulp voor Helpers), waar ze de kans kreeg om te studeren en om te worden getraind met de andere christelijke kinderen. Ze kreeg een goede voorbereiding voor de middelbare school, samen met de andere deelnemers van het project: per jaar circa 25 kinderen uit voornamelijk (maar niet uitsluitend) christen gezinnen.

[1] Zij zijn helpers van stichting Hulp voor Helpers en sinds 1998 verantwoordelijk voor het schoolproject in Braşov. Voor wat details van dit project, zie: https://hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject

Naast haar zeer goede resultaten op de middelbare school heeft zij zich ook kunnen onderscheiden op andere vlakken. Zij behaalde diverse certificaten en was ook 4 keer winnaar van de Nationale Olympiade Duitse taal; voor Deborah een bijzonder hoogtepunt van haar inspanning en toewijding in al die jaren. Alles tezamen een stevige basis voor wat zij hoopte te kunnen bereiken en voor de volgende stap in haar leven.

Goede schoolresultaten zijn de eerste voorwaarde om tot een universiteit te worden toegelaten.  

Met een grote toewijding en inspanning voor haar studie, maar ook voor haar geloofsbeleving en wandel met God voor meer wijsheid, is zij er in geslaagd haar eindexamen (Baccalaureaat) te halen met de uitzonderlijk hoge score van 9,75 uit een maximum van 10!

 Met deze schoolresultaten als bagage heeft zij zich vier maanden zeer intensief voorbereid op het in Roemenië verplicht toelatingsexamen.

Gezien de grote belangstelling voor studies aan de “Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie” in TÎrgu Mureş was daar sprake van een “numerus fixus” (slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten).

De cijfermatige uitkomst van haar examen: de 37e plaats, van 592 kandidaten!

Toegelaten en aan de slag! 

De volgende voorzieningen waren voor de studie en haar persoonlijk nodig. 

  • Studiekosten: de overheid voorziet daarin
  • Een woonruimte
  • Het dagelijks levensonderhoud
  • Incidenteel reizen naar huis
  • Studiematerialen

 In de kosten werd voorzien door 2 sponsors uit Nederland. (De ouders zijn daar financieel niet toe in staat).

Dat is het eerste studiejaar goed verlopen

In 2019 is er een behoorlijke kink in de kabel gekomen.

  • De voornaamste sponsor werd ziek en is vrij snel overleden.
  • Een tweede sponsor is om onbekende reden gestopt met sponsoring.

Naast het feit dat wij een heel goede vriend en reisgenoot verloren, die bij diverse aspecten van het werk van Hulp voor Helpers sterk betrokken was, ontstond er een groot probleem met betrekking tot de continuïteit van de studie van Deborah. Onze zorg is haar de komende jaren de studie te laten afronden. Ruim één jaar is dit opgevangen door één persoon, door het ontstane tekort op te vullen. Gezien de mogelijkheden van deze sponsor zal hier op korte termijn een eind aan komen. 

 

Wij zoeken nu met enige urgentie sponsoring voor de korte termijn, vandaar de volgende vraag

In geloof leggen wij, van Hulp voor Helpers, de vraag bij u/jou/jullie neer om mee te helpen te investeren in Deborahs droom.

Te investeren in de medische opleiding van deze zeer begaafde en bijzonder gemotiveerde jonge Roemeense vrouw.

Calculatie investering sponsors:

Totaal € 400 per maand (per jaar € 4.800): huur € 150.

Levensonderhoud, stookkosten, tel. abonnement, internet, verzekering, incidenteel reizen naar ouders in Brasov € 250.

Elke bijdrage is welkom; incidenteel of structureel.

Wij beseffen heel goed dat het hier een investering betreft in een potentieel nieuwe helper en dat deze studie wat jaren zal duren. Maar wij mogen een goede opbrengst van de investering verwachten.

Psalm 5: 1-4. Wij zien uit!

Januari 2019, Bestuur Hulp voor Helpers