“De droom van Martin Luther King heeft onze samenleving veranderd en heeft nog steeds een grote invloed op ons dagelijks leven.

Ik bid en hoop dat de droom van Deborah ook veel vruchten zal afwerpen en vele levens en situaties mede zal doen veranderen.

Zij volgt het voorbeeld van haar vader. Hij begon in 1998 met het realiseren van zijn droom en heeft nu via zijn schoolproject ruim 550 jonge mensen zeer succesvol op weg geholpen in de Roemeense maatschappij. 

Ik ken Deborah vanaf haar geboorte (1998) persoonlijk. Zij is hoogbegaafd en zeer gemotiveerd en toegewijd om haar doelen te halen”.

     Alphen aan den Rijn, 15 januari 2019, Norman van Es)

Deborahs droom

Deborahs droom begon vele jaren geleden toen ze haar gevoeligheid en bewogenheid ontdekte voor mensen die lijden.

Haar vader Paul is, samen met zijn vrouw Ligia, voor diverse internationale stichtingen werkzaam als pro deo contactpersoon voor diverse kindersponsorplan programma’s.

Vanaf de tijd dat Deborah nog een baby was, ging zij vaak met haar vader mee bij zijn maandelijkse bezoeken om het sponsorgeld af te geven bij de vele zeer arme en kinderrijke gezinnen. Zo leerde zij de mensen ook persoonlijk kennen en naarmate zij ouder werd drong ook de realiteit van hun levensomstandigheden en problemen tot haar door. Maar zij zag ook dat in veel situaties de gezondheidsproblemen niet konden worden opgelost, meestal door gebrek aan geld, waardoor men de medische kosten niet kon voldoen. Corruptie speelt daarbij (nog steeds) een grote rol. Ook zag zij veel leed als gevolg van handicap situaties; situaties die vragen om veel geduld, begrip maar ook om de juiste behandelingen.

Zij is ook regelmatig geconfronteerd met het overlijden van jonge en oudere mensen, ten gevolge van verschillenden oorzaken; veelal door gezondheidsproblemen maar ook ten gevolge van ongevallen. Zij heeft gezien hoe haar ouders steeds hun uiterste best deden om, soms met minimale middelen, hulp te bieden. Geen moeite was hen te veel. Hun bereidheid en beschikbaarheid om anderen te helpen zijn voor Deborah een voorbeeld in haar leven.

Al vanaf jonge leeftijd werd zij hierdoor geraakt en kreeg zij zicht op vele moeilijke situaties. Ze begon te dromen op een dag zelf dokter te zijn; beschikbaar voor anderen: de zieken en gehandicapten. Om hen met grote toewijding te helpen bij hun medische problemen en behoeften.

Haar ouders zijn ook betrokken bij hulpverlening, zending en intensieve huiswerkbegeleiding. Die activiteiten vormen mede een belangrijk deel van Deborahs vorming als kind en geven haar zicht op en ervaring met de geestelijke en praktische aspecten van het levenEen goed hoofdstuk in haar schoolontwikkeling was de Training School[1] (de visie van haar ouders, gestart in 1998 samen met enkelen sponsors en sinds enkele jaren samen met Hulp voor Helpers), waar ze de kans kreeg om te studeren en om te worden getraind met de andere christelijke kinderen. Ze kreeg een goede voorbereiding voor de middelbare school, samen met de andere deelnemers van het project: per jaar circa 25 kinderen uit voornamelijk (maar niet uitsluitend) christen gezinnen.

[1] Zij zijn helpers van stichting Hulp voor Helpers en sinds 1998 verantwoordelijk voor het schoolproject in Braşov. Voor wat details van dit project, zie: https://hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject

Naast haar zeer goede resultaten op de middelbare school heeft zij zich ook kunnen onderscheiden op andere vlakken. Zij behaalde diverse certificaten en was ook 4 keer winnaar van de Nationale Olympiade Duitse taal; voor Deborah een bijzonder hoogtepunt van haar inspanning en toewijding in al die jaren. Alles tezamen een stevige basis voor wat zij hoopte te kunnen bereiken en voor de volgende stap in haar leven.

Goede schoolresultaten zijn de eerste voorwaarde om tot een universiteit te worden toegelaten.  

Met een grote toewijding en inspanning voor haar studie, maar ook voor haar geloofsbeleving en wandel met God voor meer wijsheid, is zij er in geslaagd haar eindexamen (Baccalaureaat) te halen met de uitzonderlijk hoge score van 9,75 uit een maximum van 10!

 Met deze schoolresultaten als bagage heeft zij zich vier maanden zeer intensief voorbereid op het in Roemenië verplicht toelatingsexamen.

Gezien de grote belangstelling voor studies aan de “Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie” in TÎrgu Mureş was daar sprake van een “numerus fixus” (slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten).

De cijfermatige uitkomst van haar examen: de 37e plaats, van 592 kandidaten!

Toegelaten en aan de slag! 

De volgende voorzieningen waren voor de studie en haar persoonlijk nodig. 

  • Studiekosten: de overheid voorziet daarin
  • Een woonruimte
  • Het dagelijks levensonderhoud
  • Incidenteel reizen naar huis
  • Studiematerialen

 In de kosten werd voorzien door 2 sponsors uit Nederland. (De ouders zijn daar financieel niet toe in staat).

Dat is het eerste studiejaar goed verlopen

In 2019 is er een behoorlijke kink in de kabel gekomen.

  • De voornaamste sponsor werd ziek en is vrij snel overleden.
  • Een tweede sponsor is om onbekende reden gestopt met sponsoring.

Naast het feit dat wij een heel goede vriend en reisgenoot verloren, die bij diverse aspecten van het werk van Hulp voor Helpers sterk betrokken was, ontstond er een groot probleem met betrekking tot de continuïteit van de studie van Deborah. Onze zorg is haar de komende jaren de studie te laten afronden. Ruim één jaar is dit opgevangen door één persoon, door het ontstane tekort op te vullen. Gezien de mogelijkheden van deze sponsor zal hier op korte termijn een eind aan komen. 

 

Wij zoeken nu met enige urgentie sponsoring voor de korte termijn, vandaar de volgende vraag

In geloof leggen wij, van Hulp voor Helpers, de vraag bij u/jou/jullie neer om mee te helpen te investeren in Deborahs droom.

Te investeren in de medische opleiding van deze zeer begaafde en bijzonder gemotiveerde jonge Roemeense vrouw.

Calculatie investering sponsors:

Totaal € 400 per maand (per jaar € 4.800): huur € 150.

Levensonderhoud, stookkosten, tel. abonnement, internet, verzekering, incidenteel reizen naar ouders in Brasov € 250.

Elke bijdrage is welkom; incidenteel of structureel.

Wij beseffen heel goed dat het hier een investering betreft in een potentieel nieuwe helper en dat deze studie wat jaren zal duren. Maar wij mogen een goede opbrengst van de investering verwachten.

Psalm 5: 1-4. Wij zien uit!

Januari 2019, Bestuur Hulp voor Helpers