God knows how many days this girl has not eaten!!!

In deze snel veranderende wereld is het goed om regelmatig stil te staan bij fundamentele zaken en te luisteren naar de wijze lessen van anderen. Een inspirerend voorbeeld daarvan is Moeder Teresa[i] met haar boodschap in het bijgaande filmpje.

Link naar het filmpje “I am afraid to eat the bread!’

Deze boodschap doet mij dankbaar denken aan waar ik mij in de afgelopen 30 jaar voor heb mogen inzetten: mijn naasten. Vaak kinderen; kansarm en soms kansloos! Natuurlijk ook met aandacht voor het dagelijkse brood….

Mijn betrokkenheid daarbij, de laatste jaren via de stichting Hulp voor Helpers en de diverse hulpverleningsprojecten, is eerder toegenomen dat minder geworden. Ik blijf “roepen” om schouders die mee willen helpen om de lasten te dragen.

Als je hoort wat een kind zegt over het dagelijkse brood, dan begrijp je dat hulp aan deze categorie niet ophoudt bij een éénmalige actie. Continuïteit is nodig om dit soort honger blijvend te stillen; door onderwijs en scholing, medische zorg en soms het regelen van praktische zaken, zoals hout voor de verwarming in de winter.

Een (1) brood is voor ons best te betalen

En het volgende brood ook nog wel; morgen en de rest van de maand… Met dit kind als voorbeeld vraag ik jullie hulp. Voor de volgende dagen, dag voor dag. Het gaat dus niet om en groot bedrag ineens, maar om de continuïteit. De continuïteit van enkele projecten in Roemenië:

Het Schoolproject
  • Het schoolproject. Sinds de start in 1998 zijn ruim 550 jonge mensen, afkomstig uit kansarme situaties geholpen om goede en degelijke studies te volgen. Voor de details, zie: Schoolproject: het verhaal er achter
  • Studie medicijnen van een hoogbegaafde jonge vrouw. Voor de details, zien: Deborahs droom

Ik heb best een groot netwerk. De meesten van jullie weten hoe en waarom ik al die jaren betrokken ben bij dit type projecten. Maar gezien mijn leeftijd zoek ik nu zelf wat “helpers” die ieder voor zich, door middel van relatief kleine bijdragen, mee helpen deze projecten de komende jaren ongestoord verder te kunnen uitvoeren.

De visie en het motto van de stichting

Mijn vraag aan jullie: Wil je helpen met het investeren?

  • Door een:
    • éénmalige gift;
    • of maandelijkse gift (bijv. € 5, 10, 20, of meer? Voor de details :

[i] Zij wordt gezien als een voorbeeld van barmhartigheid. Na haar dood zijn enkele zaken in twijfel getrokken. Wat waar, of niet waar is blijft wat onduidelijk. Haar boodschap is en blijft wat mij betreft wel duidelijk!: