Ontwikkelingen en projecten

Wij vragen speciale aandacht voor de problematiek

van de (nu oudere) slachtoffers van de beruchte Roemeense kindertehuizen

 Er staat in de Bijbel veel te lezen over onrecht en hen die dat is overkomen.

Waar gaat het nu specifiek over?

De één de straat weer op en de ander de gevangenis in?

Iedere oorlog kent slachtoffers. Dat geldt voor Oekraïne in het heden en de nabije toekomst, maar ook voor vele kinderen, zoals de vluchtelingen. En terecht dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Extreme regimes kunnen ook extreme traumatische gevolgen hebben voor de kinderen uit die tijd. Sommige, minder zichtbare, “oorlogen” werken door in levens. De verwoestende invloed van de beruchte kindertehuizen tijden het Ceaușescu regime is zichtbaar bij de nu 40-50jarigen. Trauma’s en gedragsproblemen. En als je dan ook nog Roma bent: discriminatie, geen of slecht werk, geen (goede) medische zorg, manipulatie en corruptie door ambtenaren. Deze slachtoffers van het regime van Ceausescu zijn vergeten in hun eigen land.

Niemand biedt “excuses” aan; en compensatie voor het leed dat hen is aangedaan kan je vergeten.

 Voor 2 van hen is nu specifieke hulp dringend nodig.

Anna* heeft diverse diepe dalen in haar leven meegemaakt: misbruik door haar vader sinds zij 9 jaar was, zelfmoord van haar zuster die op die manier de vader kon “ontlopen”, vanaf 12 jaar op straat geleefd, jaren in een kindertehuis, later in de circuits waar mannen van haar konden profiteren en minder gezonde middelen gebruiken. Sinds 3 jaar gaat het beter met haar, maar zijn er wel enkele ernstige medische problemen (maag en tumor) en heeft zij geen financiële steun voor de komende controles en behandelingen. Verwacht wordt dat zij voor het medische deel minimaal € 1.500 tekort zal komen. En dan zijn er natuurlijk ook nog de kosten voor haar levensonderhoud.

Zij zelf ziet haar leven somber in: terug naar de straat, of als de ziekte ernstig is, zelf het leven beëindigen. Dat willen wij natuurlijk per se voorkomen.

Leonica* Zij kocht hout voor de winter. De verkoper van het hout zag een goede bijverdienste in het manipuleren met geld door de gedane betaling te betwisten: “je gaf geen € 3.200, maar € 700 minder”. Dat is Leonica overkomen. Toen zij dat niet accepteerde ontstond er een handgemeen met een nare afloop.

 Door veelvuldige mishandelingen en ook misbruik is zij sterk geworden en heeft zij geleerd, fysiek, voor zichzelf op te komen. Maar een keerzijde daarvan zijn trauma’s en reflexen. Zo ook in de situatie met de handelaar. Als reactie op geduw en de agressieve houding kwam er een reflex en werd de man door haar meteen uitgeschakeld. Gevolg: politie erbij en ziekenhuis. Het leek niet zo ernstig en het onderzoek van de politie toonde aan dat de man de “wisseltruc’ in de dagen daarvoor een aantal keer met succes bij anderen had toegepast. Dus dat zag er goed uit. Maar het liep anders. De verwonding was erger dan gedacht, met als resultaat het verlies van het oog.

De man heeft middelen en kon zich de beste advocaat permitteren, om alles dat tegen hem pleitte ongedaan te maken (o.a. een getuige en andere benadeelden). Op de Roemeense manier: door middel van omkopen.
De rechter was mild: Leonica is niet veroordeeld en er is dus geen strafblad, maar zij moet de schade vergoeden; een fors bedrag: inkomstenderving, kunstoog en revalidatie. Voor haar feitelijk niet te doen.

Om dat te kunnen betalen werkt zij nu, de komende 2 maanden, in Nederland, in de spoelkeuken van een Intratuin vestiging. Inmiddels wordt de druk op haar opgevoerd om, zelfs meer te betalen. De grootte van het bedrag van de schadevergoeding is te hoog omdat zelf te verdienen (circa € 7.500, plus dan nog de prothese). Als het niet lukt, dan wacht de gevangenis.

Wij zien al jaren om naar deze jonge mensen.

Ook brengen wij deze problematiek zo goed als mogelijk onder de aandacht, maar dat vraagt een lange adem omdat het moeilijk uit te leggen is, tenzij je deze mensen persoonlijk kent. En in die tehuizen geweest bent.

Wij realiseren ons dat dit best een bijzonder ongewoon iets om de problematiek van deze 2 dames aan jullie voor te leggen. Maar er zijn al diverse alternatieven geprobeerd om aan sponsoring te komen en als wij niets doen, dan zijn, op dit moment voor beiden, de consequenties erg (te) groot.

Mocht je wat meer willen weten, aarzel dan niet.

Maar voor nu is er gewoon basaal geld nodig.

Giften op rekening:

Stichting Hulp voor Helpers

IBAN: NL51INGB0005811730

 • Project 40.1 Noodfonds. Onder vermelding van Anna, of Leonica
 • Of neem contact op met ondergetekende

Met vriendelijke groet,

Alphen aan den Rijn, 1 februari 2023

Namens stichting Hulp voor Helpers

Norman van Es

* De namen zijn om privacy redenen gewijzigd.

De “klas van 2021-2022”

Allen zijn geslaagd!

 

Het begin.

Voor de oprichting heeft een aantal sponsors zich ingezet.

Gestart in een flatje (block appartement).

Een auto als gift.

Vol goede moed op weg. Zo zijn wij begonnen

 

Nu, na 24 jaar, het resultaat:

 Ruim 600 jongeren; verder op hun levensweg.

Middelbaar onderwijs succesvol afgerond, een groot deel heeft daarna een universitaire studie gevolg en succesvol afgerond.

Velen hebben goed banen gevonden en zijn daardoor in staat zelf als “een Helper” te zorgen voor goede voorzieningen en zorg aan ouders en ander familieleden!

 

 Op naar het 25 jarige jubileum in 2023!

 

 

Zo blij wil je ieder kind wel zien!

Wat zijn jouw herinneringen?

Een fijne jeugd, of denk je daar liever niet aan terug?

Welke herinneringen zullen de kinderen en jongeren van deze tijd later hebben?

Wat feiten:

 • UNICEF: “nog nooit eerder waren er wereldwijd zoveel kinderen in nood”
 • Nederland: begin 2018 meer dan 400.000 kinderen/jongeren bij Jeugdzorg bekend.
 • Voor diverse problemen van en met kinderen zijn er (nog) geen goed werkende oplossingen beschikbaar
 • Er is vaak sprake van gebrek aan kennis over uit de hand gelopen situaties waar vooral kinderen de dupe van zijn.

Enkele voorbeelden:


Als je wilt weten hoe de Jeugdzorg situatie bij jou in de buurt/wijk is, zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83782NED/table?ts=1527952386728 PAS de selectie eens aan voor jouw woonplaats en wijk. En kijk een naar de feiten. Geschrokken, of valt het mee??


Oktober 2017 Workshop in Roemenië
Tijdens een internationale conferentie hebben wij een workshop mogen verzorgen met als thema:

Het vervolg 9 maart 2018
CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) heeft gevraagd om tijdens hun deelnemersbijeenkomst (9 maart ji.) ons pleidooi opnieuw te doen en nader toe te lichten.
Wij hebben daar gesproken over:

 • Het oorspronkelijke ontwerp en positie van een kind (vanuit het perspectief van Mattheüs 18).
 • De rechten van kinderen wereldwijd.
 • De positie van kinderen (nationaal en internationaal).
 • Enkele van de huidige probleemgebieden.
  • Waaronder de voormalige bewoners van de beruchte Roemeense weeshuizen.
  • De sterke toename van behoefte aan geestelijke hulpverlening.
  • Gebrek aan kennis en delen van kennis
 • De noodzaak voor opleiding en voorlichting
 • En …

Onze visie HOE (gezamenlijk) VERDER?

Een visie gericht op kinderen in de wereld, gebaseerd op de woorden van Jezus (Mattheüs 18), die bestemd zijn voor de hele wereld.

De stand van zaken nu (eind 2018):

Er is een heel klein begin, in eerste instantie de aandacht voor Oost-Europa).
Er wordt gezocht naar een groter draagvlak om gezamenlijke de visie verder uit te werken.
Er lopen kleinschalige acties  en projecten. Van hart tot hart. In samenwerking met lokale partners.

Enkele concrete onderwerpen
Wij zijn in de opstartfase van samenwerken en zoeken contact met medestanders en met anderen (internationale) organisaties.

Wij onderhouden contacten met c.q. zijn aangesloten bij:

 • IJM (International Justice Ministery); mensenrechten, human trafficking
 • JPV (Juristenvereniging Pro Vita); respect voor de waardigheid van elk mens, rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan
 • World Without Orphans; “vision for orphans becoming sons and daughters. Our dream is that every child will grow up in a safe, stable and nurturing permanent family, and know their Heavenly Father”.

Wij stellen aan onze contacten en gesprekspartners voor onze krachten en inzichten te bundelen.

Met als doel, gezamenlijk te werken aan o.a.:

 • Onderwijs, onderwijs, onderwijs, .. (ouders en verzorgers)
 • Een gezamenlijke heldere visie op kinderen?
  • Weeskinderen, kinderen van vluchtelingen, Roma kinderen,
  • Deze ook zichtbaar en tastbaar maken?
  • Informatie delen?
  • Gezamenlijk materialen ontwikkelen?
 • De (onze individuele) acties afstemmen en combineren?
 • Gezamenlijke (gebeds)acties?
  • Gebedsdag voor kinderen?
  • Thematisch,….
   • Psychische problematiek (NL en OE)
   • Excessen social media en internet:
   • Cyber)pesten, lover boys, human trafficking, happy slapping, sexting, discriminatie, geweld, identiteitsdiefstal, grooming
   • Verslavingsproblematiek
   • Gezinssituaties
 • Enz.

Tot slot
Wij willen graag het hele verhaal vertellen, de visie uitleggen en verbinding zoeken. Dat kan bij jullie thuis, in de huisgroep/kring, in jullie gemeente, op het bedrijf, ergens onderweg, enz.

Deel jij onze zorgen over kinderen?
Wil jij jouw eigen talenten inzetten bij het uitwerken van de visie en die omzetten in acties?
Heb je tijd (een paar uurtjes kan al voldoende zijn) daarvoor?
Door:

 • Voor ons te bidden voor inzicht en wijsheid? Dat harten en deuren opengaan voor een betere toekomst voor kinderen.
 • Jouw expertise in te brengen in de Werkgroep Investeren in kinderen?
 • Mee te helpen bij het zoeken naar meer vrijwilligers en groei in financiële draagkracht?
 • Je op te geven als sponsor?
 • Ons te volgen via onze nieuwsbrief: Het aanvragen van onze nieuwsbrief: Nieuwsbrief@hulpvoorhelpers.nl
 • Nieuwe projecten/activiteiten op te starten en uit te voeren? In jouw woonplaats? Samen met jouw kinderen?

Wat meer financiële draagkracht zou heel fijn zijn. Mede door het overlijden van één van onze sponsors staat er veel druk op enkelen om bij te springen en de gaten te vullen. Wij kunnen/willen de gesponsorden niet in de steek laten.
(N.B. Er is geen strijkstok. Al de giften worden ingezet voor de beoogde doelen!)

Stichting Hulp voor Helpers

ANBI 8231.71.280
Giften op rekening: IBAN: NL51INGB0005811730
Projectcode 10: Investeren in kinderen.De lopende projecten:

Stand van zaken De “minsten” en een erfenis van het Ceauşescu tijdperk

Enkele mijlpalen:

 • Begin 2019 is dit project beëindigd wegens vertrek van de helper naar het buitenland. De kinderen zijn ondergebracht bij andere hulpverlenende instanties.
 • Stand van zaken 31 maart 2015: budget voor accreditatie is beschikbaar!
 • Stand van zaken 21 mei 2015: budget voor de exploitatie dit jaar is beschikbaar
 • Stand van zaken juli 2015: de voorbereidingen zijn in gang gezet: zoeken naar een geschikte locatie, voorbereiden inrichten praktijkruimte, inschrijven in diverse registers,  en de daadwerkelijke accreditatie
 • Stand van zaken september 2015: de locatie is gevonden, opgeknapt en wordt nu ingericht. De diverse administratieve zaken zijn in gang gezet, maar daar gelden de Roemeense “snelheidsregels ” voor bureaucratie.
 • Stand van zaken januari 2016: de ambtelijke molens draaien nog. De ruimte is ingericht en geïnspecteerd, de formulieren zijn ingevuld, enkele kinderen zijn in beeld, …….. Nog wat geduld nodig!

 • Zomer 2016 De accreditatie is een feit, de ruimte is in gebruik genomen en het werk is gestart. Er is een aantal kinderen bijgekomen waar sprake is van bijzondere achterstanden. Een voorbeeld beschreven door de psychologe:
  Two girls are sisters and the parents decided to bring them to psychological testing. The small one, Andra age 7, is a problematic girl, with behavioural problems. Also suffering from encopresis (she is shits on it during the day), and she has adaptation difficulties at the school, with other pupils and also she can’t achieve the educational requirements. So far, she didn’t made major progress at the school, and because of that, as a psychologist after psychological evaluation, I recommend her parents to prepare a dossier for support teacher at school. Otherwise Andra will not be able to cope with the educational requirements, according to her age”. Kristen the older sister (she is 8 years old), was brought to psychological testing to see if she also needs support teacher. At school her parents say that sometimes she get left behind because she doesn’t understand the explanations of the teacher. Therefore, the desire of parents to see if everything it is okay with the little girl”.

Maar…. wij hebben iets over het hoofd gezien! Dus is een nieuw project in voorbereiding

Het beoogde doel was dat de praktijk zichzelf in stand kon houden vanuit de eigen bijdragen voor de therapie.! Maar de desbetreffende personen zijn feitelijk niet in staat die bijdrage te geven. Te arm!

Uiteraard, zeker nu wij zover gekomen zijn, gaan wij niet bij de pakken neerzitten. Wij gaan op zoek naar nieuwe sponsors. Vandaar de oproep:

help-wanted;

 • Zomer 2017: de 2e accreditatie is een feit.
 • Marius is een symbool geworden voor het feit dat het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk is. Hij krijgt therapie, maar ook is er aandacht geschonken aan het niet goed kunnen lopen. Wil je weten hoe? De orthopedische schoenen, € 60 maken HET verschil!

De orthopedische schoenen van Marius

‘Wie, of welke organisatie wil de begeleiding/therapie van één of meer kinderen sponsoren?

De kosten bedragen RON 30 (circa € 7,50) per kind/per uur. Hoeveel uren kunt u voor uw rekening nemen?Voor de details van dit project: zie de complete projectbeschrijving

Hier wordt op gereageerd. MAAR WIJ KUNNEN NOG MEER sponsors gebruiken.

 Ad hoc situaties en enkele andere projecten

Regelmatig worden wij geconfronteerd met vragen om directe hulp te bieden in noodsituaties. Meestal gaat het daarbij om het ontbreken van financiële middelen voor medische zorg, het niet kunnen betalen van begrafeniskosten, en/of de zorg voor gezinnen waar de vader of de moeder overleden is, bijspringen bij het voorzien in het dagelijkse levensonderhoud.

In het bijzonder in Roemenië zijn de gezondheidszorg en de sociale zorg door de grote mate van corruptie en willekeur onbetaalbaar.

roemeense-artsenBron: http://www.dutchromaniannetwork.nl/nieuwsbrief-27-augustus-2015

Een concreet voorbeeld van corruptie waar wij mee zijn geconfronteerd

Criztina heeft zich (samen met Ludovica) gemeld bij de 1e hulp van het ziekenhuis. Daar werd geweigerd haar hulp te verlenen en door een dokter te laten onderzoeken. Omdat zij Roma is! De “nurse” was wel bereid mits zij € 50 in de hand kreeg een arts te raadplegen.
Een arts (de naam is bij ons bekend) gaf haar de boodschap dat hij wel naar Criztina wilde kijken, mits hij € 100 in de hand zou krijgen.
Ludovica, heeft dit, omdat Criztina crepeerde van de pijn, gedaan. Daarna scan (€ 12,50) en recept pijnstillers (€ 0,75). De volgende dag moeten er foto’s gemaakt worden.Dus: € 150 (zwart) verder en nog geen echte diagnose. Wel 2 pijnstillers tot morgen (€ 0,75).

Medisch noodfonds

Wij zijn gestart met het opzetten van een medisch noodfonds. Oproepen om daarvoor bijdragen te leveren zijn door enkele sponsors beantwoord! Fantastisch. Daardoor konden wij in een aantal serieuze medische situaties

Enkele voorbeelden van de financiële hulp die wij mochten geven voor:

 • Kosten (huis)arts en specialisten.
 • Kosten poliklinische onderzoek, scan, foto’s.
 • Medicijnen en vitamines.
 • Tandarts en tandtechnicus.
 • Het voldoen van achterstand verzekeringspremies. Niet in al de situaties zijn nota’s en betaalbewijzen verstrekt door de medische instanties. Soms moest onderhands worden betaald.

 

Huisvesting restauratie en reparatie

Een huis, als sociaal woning door de Sociale Dienst beschikbaar gesteld; een ruïne van binnen en van buiten.

In 2013 aangepakt en opgeknapt, ………………. maar er was echter nog wel een fors “restpuntje”.

Schatting benodigde middelen: € 2.000. Deze middelen zijn voor een deel door een sponsor beschikbaar gesteld.

Het werk is in Roemenië voorbereid en uitgevoerd,Het resultaat:

voor-en-na