Ontwikkelingen en projecten

 

Zo blij wil je ieder kind wel zien!

Wat zijn jouw herinneringen?

Een fijne jeugd, of denk je daar liever niet aan terug?

Welke herinneringen zullen de kinderen en jongeren van deze tijd later hebben?

Wat feiten:

 • UNICEF: “nog nooit eerder waren er wereldwijd zoveel kinderen in nood”
 • Nederland: begin 2018 meer dan 400.000 kinderen/jongeren bij Jeugdzorg bekend.
 • Voor diverse problemen van en met kinderen zijn er (nog) geen goed werkende oplossingen beschikbaar
 • Er is vaak sprake van gebrek aan kennis over uit de hand gelopen situaties waar vooral kinderen de dupe van zijn.

Enkele voorbeelden:


Als je wilt weten hoe de Jeugdzorg situatie bij jou in de buurt/wijk is, zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83782NED/table?ts=1527952386728 PAS de selectie eens aan voor jouw woonplaats en wijk. En kijk een naar de feiten. Geschrokken, of valt het mee??


Oktober 2017 Workshop in Roemenië
Tijdens een internationale conferentie hebben wij een workshop mogen verzorgen met als thema:

Het vervolg 9 maart 2018
CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) heeft gevraagd om tijdens hun deelnemersbijeenkomst (9 maart ji.) ons pleidooi opnieuw te doen en nader toe te lichten.
Wij hebben daar gesproken over:

 • Het oorspronkelijke ontwerp en positie van een kind (vanuit het perspectief van Mattheüs 18).
 • De rechten van kinderen wereldwijd.
 • De positie van kinderen (nationaal en internationaal).
 • Enkele van de huidige probleemgebieden.
  • Waaronder de voormalige weeshuiskinderen.
  • De sterke toename van behoefte aan geestelijke hulpverlening.
  • Gebrek aan kennis en delen van kennis
 • De noodzaak voor opleiding en voorlichting
 • En …

Onze visie HOE (gezamenlijk) VERDER?

Een visie gericht op kinderen in de wereld, gebaseerd op de woorden van Jezus (Mattheüs 18), die bestemd zijn voor de hele wereld.

De stand van zaken nu (eind 2018):

Er is een heel klein begin, in eerste instantie de aandacht voor Oost-Europa).
Er wordt gezocht naar een groter draagvlak om gezamenlijke de visie verder uit te werken.
Er lopen kleinschalige acties  en projecten. Van hart tot hart. In samenwerking met locale partners.

Enkele concrete onderwerpen
Wij zijn in de opstartfase van samenwerken en zoeken contact met medestanders en met anderen (internationale) organisaties.

Wij onderhouden contacten met c.q. zijn aangeloten bij:

 • IJM (Internation Justice Ministery); mensenrechten, human traficking
 • JPV (Juristenvereniging Pro Vita); respect voor de waardigheid van elk mens, rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan
 • World Without Orphans; “vision for orphans becoming sons and daughters. Our dream is that every child will grow up in a safe, stable and nurturing permanent family, and know their Heavenly Father”.

Wij stellen aan onze contacten en gesprekspartners voor onze krachten en inzichten te bundelen.

Met als doel, gezamenlijk te werken aan o.a.:

 • Onderwijs, onderwijs, onderwijs, .. (ouders en verzorgers)
 • Een gezamenlijke heldere visie op kinderen?
  • Weeskinderen, kinderen van vluchtelingen, Roma kinderen,
  • Deze ook zichtbaar en tastbaar maken?
  • Informatie delen?
  • Gezamenlijk materialen ontwikkelen?
 • De (onze individuele) acties afstemmen en combineren?
 • Gezamenlijke (gebeds)acties?
  • Gebedsdag voor kinderen?
  • Thematisch,….
   • Psychische problematiek (NL en OE)
   • Excessen social media en internet:
   • Cyber)pesten, lover boys, human trafficking, happy slapping, sexting, discriminatie, geweld, identiteitsdiefstal, grooming
   • Verslavingsproblematiek
   • Gezinssituaties
 • Enz.

Tot slot
Wij willen graag het hele verhaal vertellen, de visie uitleggen en verbinding zoeken. Dat kan bij jullie thuis, in de huisgroep/kring, in jullie gemeente, op het bedrijf, ergens onderweg, enz.

Deel jij onze zorgen over kinderen?
Wil jij jouw eigen talenten inzetten bij het uitwerken van de visie en die omzetten in acties?
Heb je tijd (een paar uurtjes kan al voldoende zijn) daarvoor?
Door:

 • Voor ons te bidden voor inzicht en wijsheid? Dat harten en deuren opengaan voor een betere toekomst voor kinderen.
 • Jouw expertise in te brengen in de Werkgroep Investeren in kinderen?
 • Mee te helpen bij het zoeken naar meer vrijwilligers en groei in financiële draagkracht?
 • Je op te geven als sponsor?
 • Ons te volgen via onze nieuwsbrief: Het aanvragen van onze nieuwsbrief: Nieuwsbrief@hulpvoorhelpers.nl
 • Nieuwe projecten/activiteiten op te starten en uit te voeren? In jouw woonplaats? Samen met jouw kinderen?

Wat meer financiële draagkracht zou heel fijn zijn. Mede door het overlijden van één van onze sponsors staat er veel druk op enkelen om bij te springen en de gaten te vullen. Wij kunnen/willen de gesponsorden niet in de steek laten.
(N.B. Er is geen strijkstok. Al de giften worden ingezet voor de beoogde doelen!)

Stichting Hulp voor Helpers

ANBI 8231.71.280
Giften op rekening: IBAN: NL51INGB0005811730
Projectcode 10: Investeren in kinderen.De lopende projecten:

Stand van zaken De “minsten” en een erfenis van het Ceauşescu tijdperk

Enkele mijlpalen:

 • Begin 2019 is dit project beeindigd wegens vertrek van de helper naar het buitenland. De kinderen zijn ondergebracht bij andere hulpverlenende instanties.
 • Stand van zaken 31 maart 2015: budget voor accreditatie is beschikbaar!
 • Stand van zaken 21 mei 2015: budget voor de exploitatie dit jaar is beschikbaar
 • Stand van zaken juli 2015: de voorbereidingen zijn in gang gezet: zoeken naar een geschikte locatie, voorbereiden inrichten praktijkruimte, inschrijven in diverse registers,  en de daadwerkelijke accreditatie
 • Stand van zaken september 2015: de locatie is gevonden, opgeknapt en wordt nu ingericht. De diverse administratieve zaken zijn in gang gezet, maar daar gelden de Roemeense “snelheidheidsregels ” voor bureaucratie.
 • Stand van zaken januari 2016: de ambtelijke molens draaien nog. De ruimte is ingericht en geïnspecteerd, de formulieren zijn ingevuld, enkele kinderen zijn in beeld, …….. Nog wat geduld nodig!

 • Zomer 2016 De accreditatie is een feit, de ruimte is in gebruik genomen en het werk is gestart. Er is een aantal kinderen bijgekomen waar sprake is van bijzondere achterstanden. Een voorbeeld beschreven door de psychologe:
  Two girls are sisters and the parents decided to bring them to psychological testing. The small one, Andra age 7, is a problematic girl, with behavioural problems. Also suffering from encopresis (she is shits on it during the day), and she has adaptation difficulties at the school, with other pupils and also she can’t achieve the educational requirements. So far, she didn’t made major progress at the school, and because of that, as a psychologist after psychological evaluation, I recommend her parents to prepare a dossier for support teacher at school. Otherwise Andra will not be able to cope with the educational requirements, according to her age”. Kristen the older sister (she is 8 years old), was brought to psychological testing to see if she also needs support teacher. At school her parents say that sometimes she get left behind because she doesn’t understand the explanations of the teacher. Therefore, the desire of parents to see if everything it is okay with the little girl”.

Maar…. wij hebben iets over het hoofd gezien! Dus is een nieuw project in voorbereiding

Het beoogde doel was dat de praktijk zichzelf in stand kon houden vanuit de eigen bijdragen voor de therapie.! Maar de desbetreffende personen zijn feitelijk niet in staat die bijdrage te geven. Te arm!

Uiteraard, zeker nu wij zover gekomen zijn, gaan wij niet bij de pakken neerzitten. Wij gaan op zoek naar nieuwe sponsors. Vandaar de oproep:

help-wanted;

 • Zomer 2017: de 2e accrditatie is een feit.
 • Marius is een symbool geworden voor het feit dat het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk is. Hij krijgt therapy, maar ook is er aandacht geschonken aan het niet goed kunnen lopen. Wil je weten hoe? De orthopedische schoenen, € 60 maken HET verschil!

De orthopedische schoenen van Marius

‘Wie, of welke organisatie wil de begeleiding/therapie van één of meer kinderen sponsoren?

De kosten bedragen RON 30 (circa € 7,50) per kind/per uur. Hoeveel uren kunt u voor uw rekening nemen?Voor de details van dit project: zie de complete projectbeschrijving

Hier wordt op gereageerd. MAAR WIJ KUNNEN NOG MEER sponsors gebruiken.

 Ad-hoc situaties en enkele andere projecten

Regelmatig worden wij geconfronteerd met vragen om directe hulp te bieden in noodsituaties. Meestal gaat het daarbij om het ontbreken van financiële middelen voor medische zorg, het niet kunnen betalen van begrafeniskosten, en/of de zorg voor gezinnen waar de vader of de moeder overleden is, bijspringen bij het voorzien in het dagelijkse levensonderhoud.

In het bijzonder in Roemenië zijn de gezondheidszorg en de sociale zorg door de grote mate van corruptie en willekeur onbetaalbaar.

roemeense-artsenBron: http://www.dutchromaniannetwork.nl/nieuwsbrief-27-augustus-2015

Een concreet voorbeeld van corruptie waar wij mee zijn geconfronteerd

Criztina heeft zich (samen met Ludovica) gemeld bij de 1e hulp van het ziekenhuis. Daar werd geweigerd haar hulp te verlenen en door een dokter te laten onderzoeken. Omdat zij Roma is! De “nurse” was wel bereid mits zij € 50 in de hand kreeg een arts te raadplegen.
Een arts (de naam is bij ons bekend) gaf haar de boodschap dat hij wel naar Criztina wilde kijken, mits hij € 100 in de hand zou krijgen.
Ludovica, heeft dit, omdat Criztina crepeerde van de pijn, gedaan. Daarna scan (€ 12,50) en recept pijnstillers (€ 0,75). De volgende dag moeten er foto’s gemaakt worden.Dus: € 150 (zwart) verder en nog geen echte diagnose. Wel 2 pijnstillers tot morgen (€ 0,75).

Medisch noodfonds

Wij zijn gestart met het opzetten van een medisch noodfonds. Oproepen om daarvoor bijdragen te leveren zijn door enkele sponsors beantwoord! Fantastisch. Daardoor konden wij in een aantal serieuze medische situaties

Enkele voorbeelden van de financiële hulp die wij mochten geven voor:

 • Kosten (huis)arts en specialisten.
 • Kosten poliklinische onderzoek, scan, foto’s.
 • Medicijnen en vitamines.
 • Tandarts en tandtechnicus.
 • Het voldoen van achterstand verzekeringspremies. Niet in al de situaties zijn nota’s en betaalbewijzen verstrekt door de medische instanties. Soms moest onderhands worden betaald.

de-lach-is-compleet

De lach is weer “compleet”. De tandartskosten zijn door een sponsor voldaan!

Huisvesting restauratie en reparatie

Een huis, als sociaal woning door de Sociale Dienst beschikbaar gesteld; een ruïne van binnen en van buiten.

In 2013 aangepakt en opgeknapt, ………………. maar er was echter nog wel een fors “restpuntje”.

Schatting benodigde middelen: € 2.000. Deze middelen zijn voor een deel door een sponsor beschikbaar gesteld.

Het werk is in Roemenië voorbereid en uitgevoerd,Het resultaat:

voor-en-na