In 2015 werd door Unicef het volgende bericht geplaatst

“Het jaar 2015 dreigt het macabere record van 2014 te overtreffen wat betreft aantallen kinderen in nood. Dat stelt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. “Nog nooit waren zoveel kinderen slachtoffer van oorlogen en rampen”, stelt hij. “De vraag naar noodhulp is dramatisch, hoger dan ooit te voren. Meer dan een op de tien kinderen – een geschatte 230 miljoen – leeft in conflictlanden of door oorlog getroffen gebied. Alleen al in de basisschoolleeftijd zijn er 29 miljoen kinderen die daardoor niet naar school kunnen. Meer dan 24 miljoen kinderen zijn getroffen door de conflicten die nu spelen in de Centraal Afrikaanse Republiek, Irak, Zuid Soedan, de Palestijnse gebieden, Syrië, Oekraïne en Jemen”.

Voor ons als Hulp voor Helpers is het een bevestiging dat de, reeds in 2014, ingeslagen weg de goede weg is. Een weg met, zo veel als mogelijk, aandacht voor het toekomstperspectief van kinderen; met als prioriteit het bestrijden van armoede en het nastreven van gerechtigheid!

Als een soort van David willen wij, als kleine stichting, Goliath bestrijden. En het verschil mede uitmaken of beïnvloeden. Ons beeldmerk daarvoor is’:

Druppels op

De stichting, opgericht in 2010, heeft als doel het in de meest brede zin van het woord ondersteunen van werkers en organisaties overal in de wereld, waaronder die het evangelie van Jezus Christus verkondingen. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij een project of werk. Naast financiële ondersteuning zijn gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.

Zoals de naam van de stichting aangeeft staan bij ons zogenaamde Helpers centraal. De activiteiten en projecten zijn gericht op het lenigen van directe nood, bestrijden van armoede en bevorderen van gerechtigheid. Met als prioriteit het welzijn van kinderen en de “minsten” in de samenleving. En natuurlijk het stimuleren (in woord en daad) van zelfredzaamheid.

Op korte termijn zoeken wij 2 bestuursleden om het bestuur te versterken voor de komende jaren. Op basis van de persoonlijke achtergronden, kwaliteiten en voorkeuren zullen de bestuur rollen opnieuw worden ingevuld. De huidige rollen zijn die van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Gewenst profiel van de kandidaten. Hij/zij:

 • Onderschrijft volledig het doel van de stichting, zoals verwoord in de oprichtingsakte (zie de internetsite hulpvoorhelpers.nl Sponsors/ANBI). En heeft daarbij in het bijzonder het welzijn van kinderen en de “minsten” in de samenleving voor ogen. En wil voor een wat langere tijd, als bestuurslid, hier aan bijdragen. Heeft dus een “lange adem”.
 • Heeft een grote motivatie om ook persoonlijk betrokken te zijn bij uitvoerende taken en heeft een grote vrijheid (in samenspraak met de collega bestuursleden) projecten te initiëren, de benodigde fondsen te verwerven, het project uit te voeren.
 • Ziet het uitdragen van wat de stichting beoogd als vanzelfsprekend, evenals het werven van sponsors en het gezamenlijk werken aan fundraising. Vertegenwoordigd de stichting bij de sponsors en evenementen. Eén van de doelstellingen is dat wij, zoveel als mogelijk, de sponsors persoonlijk kennen.
 • Werkt graag samen met vrijwilligers en waar mogelijk met andere organisaties.

 

Functie-eisen:

 • Bereidheid om met hart en handen te dienen; ook elkaar!
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Bereid aan elkaar verantwoording af te leggen. Kan kritiek geven en ook ontvangen en zich neerleggen bij genomen besluiten.
 • Kan en wil met de voeten in de klei staan! Doener en denker!
 • Affiniteit/ervaring met christelijke hulpverlening.
 • Affiniteit met het beheer van gelden.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Bereid extern de organisatie te vertegenwoordigen en de visie uit te dragen.
 • Leiding kunnen geven en projectmatig kunnen werken.
 • Heeft gezien de aard van de rol en de integriteitseisen: een goede naam en goede referenties, heeft geen strafblad, staat niet onder bewind. Er kan mogelijk naar een VOG-verklaring worden gevraagd.

 

Functie-wensen:

 • Kennis van/ervaring met moderne communicatie hulpmiddelen en sociale media.
 • Mee kunnen werken aan vorm en inhoud van: Internetsite, publicaties, PR een fondswerving.
 • Is een goede aanvulling op andere bestuursleden.

 

Wat bieden wij?

 • Een mogelijkheid om concreet gehoor te geven aan Hem Die ons roept!
 • Mogelijkheden om de eigen talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen.
 • Een mooie aanvulling op ons dagelijks werk “in de wereld”.

 

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding.

Tijdsbesteding:

 • In principe zelf te bepalen. Hoe meer hoe beter!
 • Maandelijks overleg (kan ook via Skype o.i.d.)

Aanmelden, vragen, suggesties, namen van mogelijke kandidaten die je kent? Neem dan s.v.p. contact op met: